logo

ДНЗ "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського"

65033,м. Одесса, вул, Мельницька, 32-Д, тел:0635167876,e-mail:licej2007@ukr.net

 • 18.10.2015
 • Коментарі Вимкнено до Розклад занять

Розклад занять

Розклад занять

 

 

 

 УКРАЇНА

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

 

65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32-Д; тел.789-65-45; e-mail: licej2007@ukr.net; ЄДРПОУ 39645815

Н А К А З

 

НАКАЗ

Від «24» квітня 2019 року                                                                                                          № 3

                              

Про стан виконання навчальних планів   і

програм за 2018/2019 навчальний рік

 

Відповідно    до статей 33, 34 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), згідно з річним планом роботи ліцею та планом внутрішньоліцейного контролю адміністрацією ліцею проводилась перевірка виконання навчальних програм за 2018/2019 навчальний рік.

Перевірено:

 1.  Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.
 2.     Фактична кількість використаних годин:
 •   відповідність вивчення навчального матеріалу поурочно – тематичному плануванню;
 •  послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою    на кожну тему.
 1.  Виконання викладачами вимог навчальних програм:
 •         кількість проведених, лабораторних робіт згідно з програмами, директорських контрольних робіт та класних годин;
 •         розподіл навчального матеріалу;
 •         оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;
 •   проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів .
 1.  Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм.

 Викладання навчальних предметів здійснювалося згідно робочих навчальних планів, складеного відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором, факультативи

Робочі навчальні плани на 2018 – 2019 навчальний рік складені:

 • для 1, 2 та 3 курсів згідно з ДСПТО для всіх рівнів навчання.

Під час заповнення сторінок журналів теоретичного та виробничого навчання викладачі і майстри виробничого навчання  в цілому дотримуються і виконують вимоги Інструкції з ведення журналів теоретичного та виробничого навчання учнів ПТНЗ, які затверджені Наказом МОН України від 26.01.2011 р № 59.

 

Перевірка показала, що всі викладачі  та майстри виробничого навчання мають робочі програми та поурочно-тематичні плани, своєчасно вносять до них корективи, пов’язані з об’єктивними змінами в організації навчально-виховного та виробничого процесу. Ніяких скорочень тематичних, контрольних, та уроків немає.

Програму з  загальноосвітніх предметів, виробничого навчання та виробничої практики виконано на 01.05.2019 року в повному обсязі..

На підставі проаналізованих  та перевірених звітів викладачів про виконання навчальних програм,

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з навчально – виробничої роботи  Н.Г. Муравйову:

1.1.Ознайомити викладачів та майстрів виробничого навчання  з наказом «Про стан виконання навчальних програм за 2018 /2019 навчальний рік»                                                         До 15.05.2019р

1.2. Розмістити  даний наказ на ліцейному сайті.

                                                                                                                                        До 15.05.2019р

 1. Головам МО:

2.1. На засіданні МО обговорити стан виконання навчальних програм за 2018/2019  навчальний рік                                  Червень 2019р.

    2.2. Вказати викладачам та майстрам на недоліки та порушення, допущені під час заповнення класних журналів (зокрема, розділ «Зміст уроку», виправлення в датах, порушення нумерації обліку проведення уроків тощо).                                                                                                           

                                                                                                                                    Квітень – Червень 2019р.

   2.3. Опрацювати нормативні документи щодо ведення ліцейної документації (журналів теоретичного та виробничого навчання,  перевірки зошитів, оцінювання тощо).

                                                                                                                             Квітень – Червень 2019р.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Н. Г. Муравйову.

 

Директор ліцею                                   Т. В. Горбачова


Коментарі вимкнено.