logo

Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

 • 24.10.2015
 • Коментарі Вимкнено до ДКА

ДКА

 УКРАЇНА

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙ НИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

 

65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32-Д; тел.789-65-45; e-mail: licej2007@ukr.net; ЄДРПОУ 39645815

 

 

 1. Загальні положення

1.1.Організація контрольних заходів навчально-виховного процесу в ліцеї регламентується законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчального процесу у ДНЗ “Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського», а також іншими нормативними актами з питань освіти.

1.2. Мета проведення ДКР:

Ø  контроль рівня навчальних досягнень учнів з дисципліни;

Ø  аналіз методики проведення контрольної роботи;

Ø  перевірка якості   засвоєння  учнями навчального матеріалу   за певний навчальний період;

Ø  моніторинг якості підготовки учнів до підсумкових випробувань;

Ø  моніторинг професійної підготовки викладача, який атестується.

1.3. Директорські контрольні роботи (ДКР) є формою поточного контролю. Дані роботи виконуються у навчальний час і є обов’язковою формою контролю навчальної (зокрема самостійної) роботи учня.

1.4. Необхідність проведення ДКР з предмета визначається:

Ø за результатами відвіданих уроків;

Ø за результатами всіх видів атестації учнів;

Ø за планом вивчення стану викладання предметів;

Ø за необхідністю моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

Ø за планом вивчення досвіду роботи викладача тощо.

1.5. Підставою для проведення директорських контрольних робіт є наказ,  який визначає перелік навчальних предметів, контингент учнів, склад комісії.

1.6. Пакет завдань для директорських контрольних робіт є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни і затверджується на засіданні методичної комісії.

1.7.  Результати директорських контрольних робіт враховуються при підведенні підсумків роботи ліцею за навчальний рік та доводяться до відома всіх викладачів.

 1.                      Порядок проведення директорських контрольних робіт

2.1. Перелік предметів, що виносяться на ДКР з вказівкою задіяних груп та орієнтовними  термінами проведення, щорічно регламентуються наказом директора ліцею.

2.2.  Графік проведення директорських контрольних робіт складається заступником директора з НВР  і затверджується директором ліцею. При плануванні проведення директорської контрольної роботи можна об’єднати  проведення директорської контрольної роботи з плановою обов’язковою контрольною роботою.

2.3. Директорські контрольні роботи виконують учні всіх курсів двічі на рік.

2.4. Норма часу на проведення директорської контрольної роботи складає 1 академічну годину.

2.5. ДКР проводиться у письмовій формі. Зміст, обсяг та структура завдань визначається на засіданнях методичних комісій та затверджуються заступником  директора з навчально-виробничої роботи.

2.6. Упродовж  двох тижнів до проведення ДКР викладачі, під керівництвом голів методичних комісій, створюють пакети завдань до директорських контрольних робіт.

2.7.  Кожен пакет завдань до директорської контрольної роботи  включає:

ü титульну сторінку з відміткою розгляду завдань на засіданні методичної комісії;

ü пакет завдань, що включає теоретичні  питання з найбільш важливих тем вивченого матеріалу оцінюваного предмета;

ü критерії оцінювання;

2.8. Учні не пізніше, ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з графіком проведення директорських контрольних робіт і прикладами завдань попередніх років.

2.9. ДКР проводиться в присутності викладача та представника адміністрації. Роботи виконуються на аркушах зі штампом ліцею. Оцінки за ДКР виставляються за 12-ти бальною шкалою.

2.10. Пакет виконаних ДКР складається із:

Ø   зшитих виконаних ДКР;

Ø   аналізів результатів їх виконання;

Ø   відомостей з оцінками.

2.11. Виконані ДКР, завдання до них та критерії оцінювання зберігаються у навчальній частині впродовж 1 року.

2.12. Результати виконання ДКР і шляхи подолання недоліків обговорюються на засіданнях адміністративної, методичної та педагогічної рад, на засіданнях методичних комісій.

2.13. ДКР вважається виконаною, якщо на ній були присутні не менше, ніж 85% учнів. У іншому випадку виконання контрольної роботи призначається на інший день.

 1. Викладач зобов’язаний:

3.1. Проводити ДКР згідно з графіком в групах, якщо наявність учнів складає не менше 85%.

3.2. Здійснювати перевірку контрольної роботи у терміни не більше трьох днів після її проведення. При перевірці враховується повнота відповідей.

3.3. За результатами ДКР стисло аналізувати  її виконання навчальною групою та вказувати типові помилки, в тому числі й на тестові завдання.

 1. Голова методичної комісії зобов’язаний :

4.1.Здійснювати контроль за дотриманням графіку виконання ДКР.

4.2. Подати до навчальної частини у вигляді таблиці узагальнені і систематизовані результати виконання ДКР з навчальних предметів циклу.

 

___________________________________________________________________

 УКРАЇНА

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙ НИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

 

65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32-Д; тел.789-65-45; e-mail: licej2007@ukr.net; ЄДРПОУ 39645815

Н А К А З

м. Одеса

«26» квітня  2018 р.                                                                                                           No 2

 

«Про допуск учнів до ДКА та ПА»

 

Згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міносвіти України від 30.05.2006 No419),Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікацій особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці і соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 No201/469), навчальними робочими планами, у зв’язку із закінченням повного курсу теоретичного і професійно-практичного навчання  та на підставі рішення засідання педагогічної ради ліцею від 26.04.2018 року № 5

 

НАКАЗУЮ:

І. Допустити до участі у Державній кваліфікаційній атестації учнів:

 

– групи № 1515 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

10389Базаренко Євгенію Валеріївну,
10390Бугу Тетяну Володимирівну,
10391Бутлєр Анастасію Олександрівну,
10392Гаврилуцу Віолетту Сергіївну,
10393Гречушникову Станіславу Сергіївну,
10395Іонел Маргариту Віталіївну,
10396Квіташвілі Натію Мамуківну,
10397Колдарє Наталію Геннадіївну,
10646Генжул Ельнару Рустамівну,
10400Мецкер Дар’ю Володимирівну,
10401Миланіч Вікторію Василівну,
10647Марущенко Олександру Валеріївну,
10403Продан Ганну Вікторівну,
10404Синькову Інну Сергіївну,
10405Смірнову Анастасію Дмитрівну,
10406Смоляну Валентину Сергіївну,
10407Соловйову Христину Олександрівну,
10648Морознюк Марію Михайлівну,
10645Сільберстон Наталію Олександрівну,
10410Федоришину Владиславу Юріївну,
10411Царан Тетяну Сергіївну,
10412Чебан Валерію Анатоліївну;

групи  №1115 за професією «Кравець; закрійник»:

 

10319Кобзар Людмилу Іллівну,
10341Азімову Катерину Володимирівну,
10642Гладкову Любов Володимирівну,
10321Бондаренко Анастасію Олександрівну,
10322Бондаренко Ірину Андріївну,
10323Буздужу Стеллу Ігорівну,
10324Бурку Катерину Ігорівну,
10325Гангалюк Світлану Сергіївну,
10326Даніленко Віталію Андріївну,
10327Донцу Діану Сергіївну,
10328Душкову Ольгу Сергіївну,
10329Євстратову Юлію Андріївну,
10330Земляну Юлію Сергіївну,
10331Карабаджак Катерину  Георгіївну,
10332Кравчук Тетяну Петрівну,
10333Любченко Кароліну Олександрівну,
10334Мунтян Вікторію Вікторівну,
10335Окіту Вероніку Миколаївну,
10336Орлову Тетяну Миколаївну,
10337Райлян Галину Миколаївну,
10338Смірнову Діану Миколаївну,
10339Читакову Вікторію Василівну,
10340Швець Діану Дмитрівну,
10398Колеснік Анастасію Сергіївну;

 

 

 • групи № 1815 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

 

10413Баргамон Ольгу Іванівну,
10414Вишнівську Валерію Вікторівну,
10637Асауляк Вікторію Олександрівну,
10416Грищенко Анну Валеріївну,
10636Михалко Аліну Миколаївну,
10418Гульвіс Марію Сергіївну,
10402Перелигіну Андріану Сергіївну,
10420Козак Тетяну Ігорівну,
10421Гончарук Вікторію Володимирівну,
10422Малік Манур Масудівну,
10423Марареско Христину Володимирівну,
10649Алименко Аллу Сергіївну,
10425Найко Руслану Юріївну,
10426Нещадименко Тетяну Сергіївну,
10427Полєтаєву Валерію Валеріївну,
10651Харченко Тетяну Сергіївну,
10429Стоянову Марію Сергіївну,
10430Ускату Діану Віорелівну,
10431Худу Юлію Богданівну,
10433Чеботар Тетяну Владиславівну,
10434Черненко Діану Дмитріївну,
10435Яковлєву Анастасію Геннадіївну,
10653Недялкову Софію Іванівну,
10455Вікол Юлію Ігорівну.

 

 

 • групи № 1715 за професією «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)»:

 

10365Абессонову Олескандру Сергіївну,
10366Бакриу Петра Івановича,
10367Биньковського Дениса Сергійовича,
10638Вацюк Олену Сергіївну,
10368Вєлєва Олексія Миколайовича,
10369Волочана Олександра Олеговича,
10370Волошину Марину Вадимівну,
10371Грябко Олександра В’ячеславовича,
10388Давид Валерія Георгійовича,
10639Добровольську Ольгу Володимирівну,
10372Загородню Надію Володимирівну,
10373Казани Алевтину Миколаївну,
10376Кожухар Тетяну Олексіївну,
10377Колодяжну Олександру Валеріївну,
10378Матрову Карину Асланівну,
10379Непом’ящу Ангеліну Павлівну,
10380Павлішину Діану Михайлівну,
10381Плясецького Артура Яковича,
10383Сініціна Валентина Івановича,
10384Солтик Романа Олексійовича,
10386Стратан Христину Григорівну,
10385Швець Настю Миколаївну,
10641Шелєхову Ольгу Вікторівну,
10640Федоренко Владислава Юрійовича.

 

 

 • групи № 1615 за професією «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)»:

 

 

10643Бобік Анастасію Юріївну,
10342Болковенко Тетяну Миколаївну,
10343Бондаренко Тетяну Миколаївну,
10344Братівник Валерію Петрівну,
10345Бурлаку Павлину Юріївну,
10362Вербецького Дмитра Віталійовича,
10346Денисенка Олександра Станіславовича,
10347Дурняк Надія Богданівну,
10348Задверняк Діану Валентинівну,
10644Іванова Івана Сергійовича,
10349Лунгу Ганну Вікторівну,
10350Майстрову Аллу Олександрівну,
10352Орєхову Світлану Юріївну,
10353Патицьку марину Костянтинівну,
10354Пєнчук Катерину Сергіївну,
10355Рачіну Ольгу Олександрівну,
10361Славинську Наталію Андріївну,
10357Шаріпову Діану Вадимівну,
10358Шеремету Яну Олександрівну,
10359Шлєпак Олександру Геннадіївну,
10363Шутяк Юлію Олександрівну,
10364Щербак Христину Юріївну,
10360Юхимчук Софію Олександрівну.

 

 

 • групи № 0617 за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)»:

 

10654Агафонову Ларису Василівну,
10655Бадигу Владислава Олександровича,
10656Базілішину Марію Олександрівну,
10657Вербич Олександру Олегівну,
10658Віташ Артура Олеговича,
10660Волонтір Єлизавету Андріївну,
10661Довженко Анастасію Михайлівну,
10662Дудік Олену Леонідівну,
10663Портянчук Крістіну Вадимівну,
10664Капітанчук Марію Сергіївну,
10665Легку Віталіну Сергіївну,
10666Люлєву Анастасію Григорівну,
10667Мельніченко Тетяну Вікторівну,
10668Мінчева Артема Сергійовича,
10669Пелій Христину Василівну,
10670Полтаву Олену Віталіївну,
10671Попозогло Ольгу Харлампівну,
10672Проданову Наталію Віталіївну,
10673Рабаку Яну Валеріївну,
10674Робу Андріану Андріївну,
10675Сєдову Дарію Вячеславівну,
10676Ташогло Ганну Григорівну,
10679Лазарцеву Катерину Сергіївну,
10680Пишну Таїсію Сергіївну,
10681Осадчука Руслана Володимировича,
10682Станкова Дмитра Дмитровича,
10683Тимохіну Вікторію Геннадіївну;

 

 

 • групи № 0517 за професією «Перукар (перукар – модельєр)»:

 

10684Арнаут Тетяну Андріївну,
10685Бардинюк Ірину Іванівну,
10686Бугайову Маргариту Володимирівну,
10687Васильчук Олександру Сергіївну,
10688Вєльчеву Олену Василівну,
10689Волочан Ганну Олегівну,
10690Дівізу Альону Василівну,
10691Дулгер Марію Віталіївну,
10692Канцавенко Анастасію Валеріївну,
10693Касім Анастасію Миколаївну,
10694Козішкурт Марину Олександрівну,
10695Колісніченко Юрія Руслановича,
10696Кулаклі Юлію Анатоліївну,
10697Кухаренко Марію Сергіївну,
10698Кухарську Ірину Володимирівну,
10699Логінову Маргариту Павлівну,
10701Матенчук Вікторію Василівну,
10702Мусафір Вікторію Романівну,
10704Ніжегородову Надію Олексіївну,
10705Піштіган Аліну Петрівну,
10706Полуляхову Ганну Ігорівну,
10707Польжок Ольгу Вікторівну,
10708Прісекорян Олену Олександрівну,
10711Священко Юлію Савеліївну,
10712Ташогло Євгенію Вікторівну.

 

ІІ. Допустити до участі у поетапній кваліфікаційній атестації учнів:

 

 

 • групи № 1517 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

10774Астрябську Аліну Олегівну,
10775Бабиченко Юлію Володимирівну,
10776Багуж Анну Ігорівну,
10777Балакіну Олександру Олегівну,
10778Бондаренко Ксенію Дмитрівну,
10779Булавку Ілону Вікторівну,  
10780Гаврилюк Надію Вікторівну,
10781Грабовську Катерину Олександрівну,
10782Кузнецову Даріну Володимирівну,
10784Малишеву Ірину Олексіївну,
10785Ніжельську Галину Михайлівну,
10786Окулаш Світлану Іванівну,
10787Острущенко Альону Олександрівну,
10788Перелигіну Марину Олександрівну,
10789Полохову Юлію Геннадіївну,
10790Полякову Юлію Романівну,
10791Пуйку Яну Олександрівну,
10792Рибак Марину Ігорівну,
10793Соболевську Яну Михайлівну,
10794Стоянову Діану Георгіївну,
10795Тарнавську Діану Сергіївну,
10796Терзі Ларису Олександрівну,
10797Толдикіну Олександру Юріївну,
10798Федас Анастасію Андріївну,
10799Христодорову Наталію Іванівну,
10800Цугулю Анастасію Сергіївну,
10801Шаблевську Дар’ю Андріївну,
10802Шкурину Владиславу Віталіївну,
10803Язаджи Лілію Юріївну;

 

– групи № 1817 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

10804Аріоняк Христину Іванівну,
10805Баханастюк Катерину Ігорівну,
10806Брицьку Олену Олександрівну,
10807Бургазлі Олену Володимирівну,
10808Висоцьку Марію Леонідівну,
10810Волошину Тетяну Вікторівну,
10811Гранченко Марину Миколаївну,
10812Гринько Діану Валеріївну,
10813Гуткан Христину Миколаївну,
10814Древову Аліну Василівну,
10815Дучєву Анастасію Дмитрівну,
10816Задверняк Карину Миколаївну,
10817Карацун Анастасію Валентинівну,
10818Коваленко Анну Русланівну,
10819Кравченко Валерію Андріївну,
10820Кулик Владу Вячеславівну,
10821Мороз Дар’ю Олександрівну,
10822Онищенко Анастасію Костянтинівну,
10823Орлову Ірину Миколаївну,
10824Приходько Юлію Сергіївну,
10825Рожкован Ганну Дмитрівну,
10826Сидоренко Марію Юріївну,
10827Солоід Дар’ю Валеріївну,
10828Старцеву Любов Сергіївну,
10829Ткачук Дарію Олегівну,
10830Хабаш Маргариту Салехівну,
10831Христюк Катерину Станіславівну,
10832Чапир Діану Анатоліївну,
10833Шкурину Іванну Юріївну.

 

 

 • групи 1116 за професією «Кравець; закрійник»

 

10516Бундєву Марину Анатоліївну,
10517Васильєву Діану Ігорівну,
10518Галупу Ірину Володимирівну,
10519Герич Марину Михайлівну,
10520Делі Ванессу Миколаївну,
10521Загвойську Тетяну Юріївну,
10522Каламанову Олену Володимирівну,
10523Карманську Юлію Олександрівну,
10524Ковальчук Тетяну Борисівну,
10525Колодій Дар’ю Сергіївну,
10526Конюченко Лілію Юріївну,
10527Корнієнко Євгенію Володимирівну,
10528Коханську Вікторію Сергіївну,
10529Марценюк Тетяну Олегівну,
10530Мокан Анастасію Юріївну,
10531Нежельську Марію Іванівну,
10532Никифорову Юлію Юріївну,
10534Панну Анастасію Ігорівну,
10535Пачковську Вікторію Олексіївну,
10536Плакущенко Тетяну Сергіївну,
10537Поліщук Анастасію Юріївну,
10538Ребрій Олену Іванівну,
10539Сімаченко Анастасію Вадимівну,
10541Урсуленко Тетяну Василівну,
10542Хаджаніязову Ельміру Бахадирівну,
10543Чабан Світлану Олександрівну,
10544Чебатюк Анастасію Степанівну,
10545Рябошапку Ольгу Олексіївну;

 

 

 • групи № 1516 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

10576Апостолову Ніну Олександрівну,
10577Вардієву Ірину Олексіївну,
10579Джуру Олену Сергіївну,
10580Дужій Валерію Вадимівну,
10581Єфімову Вікторію Олегівну,
10582Жуню Єлизавету Іванівну,
10583Зелененьку Катерину Андріївну,
10584Ібрагімову Анастасію Сергіївну,
10585Кетрар Катерину Сергіївну,
10586Коваленко Олену Олександрівну,
10587Лавренюк Марію Олександрівну,
10588Лебеденко Ніну Вадимівну,
10589Луганську Анастасію Русланівну,
10590Неживу Аліну Григорівну,
10591Новікову Василину Сергіївну,
10592Осауленко Анастасію Олександрівну,
10593Падурець Вікторію Вікторівну,
10594Писарєву Анастасію Михайлівну,
10596Тішинську Регіну Андріївну,
10597Ткач Анастасію Володимирівну,
10598Токар Аліну Григорівну,
10599Похилу Руслану Русланівну,
10600Устюшину Сабіну Ісаївну,
10602Чорноморець Афіну Анатоліївну,
10603Штегеран Владиславу  Богданівну,
10604Яковенко Анну Сергіївну,
10605Флоку Ганну Сергіївну;
10838Нікітчук Богдану Олегівну;

 

 

 • групи № 1816 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

10606Білецьку Маргариту Сергіївну,
10608Гарбар Карину Олександрівну,
10609Гонтар Христину Валентинівну,
10610Задорожню Вікторію Владиславівну,
10611Захарченко Ангеліну Сергіївну,
10612Ільїну Дарину Володимирівну,
10613Маркову Аліну Василівну,
10614Кириченко Марину Олександрівну,
10615Коваленко Крістіну Олексіївну,
10616Коровойченко Єлизавету Віталіївну,
10617Кострову Галину Олександрівну,
10618Кушнір Діану Петрівну,
10619Максімову Аліну Василівну,
10620Моторну Олену Олександрівну,
10621Назарчук Юлію Юріївну,
10622Остапчук Анжеліку Олександрівну,
10623Панаітову Олену Іванівну,
10624Парапір Катерину Іванівну,
10625Сидорук Дарію Вячеславівну,
10626Сироту Надію Дмитрівну,
10627Сироту Аліну Вікторівну,
10628Сніжинську Анастасію Сергіївну,
10629Ткаченко Анастасію Анатоліївну,
10630Чеботарь Анастасію Олегівну,
10631Чернегу Даніїла Андрійовича,
10632Чумаченко Валерію Павлівну,
10633Шашеро Катерину Євгенівну,
10634Швець Валерію Геннадіївну,
10635Янковську Катерину Володимирівну.
10834Теплухіну Анну Олександрівну.

 

ІІІ. За результатами ДКА та ПА заступнику директора з НВР Муравйовій Н.Г. провести аналіз за  підсумками проведення ДКА та ПА та підготувати проект наказу «Про підсумки проведення

державної кваліфікаційної атестації та поетапної атестації» та обговорити на засіданні педагогічної ради.

 

Директор ліцею _______________Т. В. Горбачова

 

 УКРАЇНА

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙ НИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»

 

65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32-Д; тел.789-65-45; e-mail: licej2007@ukr.net; ЄДРПОУ 39645815

Н А К А З

м. Одеса

«25» квітня  2019 р.                                                                                                           No 2

 

«Про допуск учнів до ДКА та ПА»

 

Згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міносвіти України від 30.05.2006 No 419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікацій особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці і соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 No201/469), навчальними робочими планами, у зв’язку із закінченням повного курсу теоретичного і професійно-практичного навчання  та на підставі рішення засідання педагогічної ради ліцею від 25.04.2019 року № ____

 

НАКАЗУЮ:

І. Допустити до участі у Державній кваліфікаційній атестації учнів:

 

 • групи № 1116 за професією «Кравець; закрійник»:
110516Бундєву Марину Анатоліївну,
210518Галупу Ірину Володимирівну,
310519Герич Марину Михайлівну,
410520Делі Ванессу Миколаївну,
510521Загвойську Тетяну Юріївну,
610522Каламанову Олену Володимирівну,
710523Карманську Юлію Олександрівну,
810524Ковальчук Тетяну Борисівну,
910525Колодій Дар’ю Сергіївну,
1010526Конюченко Лілію Юріївну,
1110527Корнієнко Євгенію Володимирівну,
1210528Коханську Вікторію Сергіївну,
1310529Марценюк Тетяну Олегівну,
1410530Мокан Анастасію Юріївну,
1510531Нежельську Марію Іванівну,
1610532Никифорову Юлію Юріївну,
1710534Панну Анастасію Ігорівну,
1810535Пачковську Вікторію Олексіївну,
1910536Плакущенко Тетяну Сергіївну,
2010537Поліщук Анастасію Юріївну,
2110538Ребрій Олену Іванівну,
2210539Сімаченко Анастасію Вадимівну,
2310541Урсуленко Тетяну Василівну,
2410542Хаджаніязову Ельміру Бахалирівну,
2510543Чабан Світлану Олександрівну,
2610544Чебатюк Анастасію Степанівну,
2710545Рябошапку Ольгу Олексіївну;

 

 • групи № 1616 за професією «Оператор комп’ютерного набору; офісний службовець (бухгалтерія)»:
1.10546Агдерлі Катерину Іллівну,
2.10547Антонишина Махайла Сергійовича,
3.10548Атаманюк Вікторію Василівну,
4.10551Бурлак Анастасію Василівну,
5.10552Вінницького Дмитра Владиславовича,
6.10553Гладкова Сергія Володимировича,
7.10554Глодан Катерину Юріївну,
8.10555Іванову Валерію Валеріївну,
9.10556Козаріз Ірину Ігорівну,
10.10557Кульчицьку Христину Сергіївну,
11.10558Курку Марину Борисівну,
12.10559Майстренка Миколу Костянтиновича,
13.10560Михайлову Карину Вікторівну,
14.10561Молодець Маргариту Вікторівну,
15.10563Назарова Олександра Олександровича,
16.10565Попову Надію Іванівну,
17.10566Пташинського Олексія Євгеновича,
1810567Росчупкіна Анатолія Сергійовича,
19.10568Саркісян Євгенія Рустамовича,
20.10569Супоніцьку Анна Євгенівну,
21.10570Топал Тетяну Олександрівну,
22.10571Трішину Анастасію Василівну,
23.10572Цеховського Андрія Денисовича,
24.10573Цобенко Віктора Вікторовича,
25.10574Швайку Марину Олександрівну,
26.10575Яловенка Євгенія Миколайовича;

 

 • групи № 1516 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:
110576Апостолову Ніну Олександрівну,
210577Вардієву Ірину Олексіївну,
310579Джуру Олену Сергіївну,
410580Дужій Валерію Вадимівну,
510581Єфімову Вікторію Олегівну,
610582Жуню Єлизавету Іванівну,
710583Зелененьку Катерину Андріївну,
810584Ібрагімову Анастасію Сергіївну,
910585Кетрар Катерину Сергіївну,
1010586Коваленко Олену Олександрівну,
1110587Лавренюк Марію Олександрівну,
1210588Лебеденко Ніну Вадимівну,
1310589Луганську Анастасію Русланівну,
1410590Неживу Аліну Григорівну,
1510591Новікову Василину Сергіївну,
1610592Осауленко Анастасію Олександрівну,
1710593Падурець Вікторію Вікторівну,
1810594Писарєву Анастасію Михайлівну,
1910835Нікітчук Богдану Олегівну,
2010596Тішинську Регіну Андріївну,
2110597Ткач Анастасію Володимирівну,
2210598Токар Аліну Григорівну,
2310599Похилу Руслану Русланівну,
2410600Устюшину Сабіну Ісаївну,
2510602Чорноморець Афіну Анатоліївну,
2610603Штегеран Владиславу  Богданівну,
2710604Яковенко Анну Сергіївну,
2810605Флоку Ганну Сергіївну;

 

 • групи № 1816 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:
110606Білецьку Маргариту Сергіївну,
210608Гарбар Карину Олександрівну,
310609Гонтар Христину Валентинівну,
410610Задорожню Вікторію Владиславівну,
510611Захарченко Ангеліну Сергіївну,
610612Ільїну Дарину Володимирівну,
710613Маркову Аліну Василівну,
810614Кириченко Марину Олександрівну,
910615Коваленко Крістіну Олексіївну,
1010616Коровойченко Єлизавету Віталіївну,
1110617Кострову Галину Олександрівну,
1210618Кушнір Діану Петрівну,
1310619Максімову Аліну Василівну,
1410620Моторну Олену Олександрівну,
1510621Назарчук Юлію Юріївну,
1610622Остапчук Анжеліку Олександрівну,
1710623Панаітову Олену Іванівну,
1810624Парапір Катерину Іванівну,
1910625Сидорук Дарію Вячеславівну,
2010626Сироту Надію Дмитрівну,
2110627Сироту Аліну Вікторівну,
2210628Сніжинську Анастасію Сергіївну,
2310834Теплухіну Анну Олександрівну,
2410630Чеботарь Анастасію Олегівну,
2510631Чернегу Даніїла Андрійовича,
2610632Чумаченко Валерію Павлівну,
2710633Шашеро Катерину Євгенівну,
2810634Швець Валерію Геннадіївну,
2910635Янковську Катерину Володимирівну.
 • груп № 0618 за професією «Агент з постачання»:
1.11016Аврам Людмилу Миколаївну,
2.10837Бурякевич Владиславу Сергіївну,
3.10838Войну Дмитра Івановича,
4.10839Вострікову Олесю Владиславівну,
5.10840Денисенка Віктора Олександровича,
6.10841Гаврилюк Ілону Вячеславівну,
7.10842Гаврилюк Катерину Ігорівну,
8.10843Гачук Ірину Ігорівну,
9.10844Євенко Миколу Олеговича,
10.10845Єпур Юлію Олексіївну,
11.10847Кунєву Єлизавету Михайлівну,
12.10848Курінну Юлію Вікторівну,
13.10849Макаренко Аллу Миколаївну,
14.10850Меланич Артура Кареновича,
15.10851Михайленко Ірину Анатоліївну,
16.10852Москаленко Регіну Юріївну,
17.10853Паснова Романа Геннадійовича,
18.10854Петреску Тетяну Леонідівну,
19.10855Полюганич Олену Василівну,
20.10856Рудніцького Андрія Сергійовича,
21.10857Сімченко Тетяну Віталіївну,
22.10858Смирнову Анастасію Віталіївну,
23.10859Тишинську Ганну Олександрівну,
24.10860Узун Олену Павлівну,
25.10861Унгуряну  Юлію Георгіївну,
26.10863Фариму Олену Іванівну,
27.10864Чапарова Єгора Ігоровича,
28.10865Южбабенко Дарію Григорівну,

 

 • у групу № 0518 за професією «Перукар (перукар – модельєр)»:
1.10866Анісімову Дар`ю Андріївну,
2.10867Арабаджи Анастасію Михайлівну,
3.10868Бакриу Діану Ігорівну,
4.10869Богдан Євгенію Євгеніївну,
5.10870Бондаренко Тетяну Миколаївну,
6.10871Васькевич Валерію Вікторівну,
7.10872Гайдаржі Галину Георгіївну,
8.10873Гаргалик Наталію Дмитрівну,
9.10874Главанар Анастасію Анатоліївну,
10.10875Глініну Мирославу Олександрівну,
11.10876Гончаренко Мірабеллу Олегівну,
12.10877Долоку Надію Сергіївну,
13.10878Єрохіну Альбіну Олексадрівну,
14.10879Журавльову Аліну Артурівну,
15.10880Ільчук Карину Олександрівну,
16.10881Каранастас Магдалену,
17.10882Кару Марію Дмитрівну,
18.10883Нерпій Ірину Миколаївну,
19.10884Нізельську Валентину Олександрівну,
20.10885Односталко Євгенію Володимирівну,
21.10886Орехову Вероніку Сергіївну,
22.10887Пеліван Олену Степанівну,
23.10888Пислар Даніелу  Юріївну,
24.10889Плукчі Надію Степанівну,
25.10890Праведну Ірину Геннадіївну,
26.10891Строю Інну Вікторівну,
27.10892Харченко Валерію Олегівну,
28.10893Хохленко Світлану Вікторівну,
29.10894Чумаченко Аміну Дамирівну,
30.10895Ширшову Катерину Євгенівну,

 

ІІ. Допустити до участі у поетапній кваліфікаційній атестації учнів:

 

 

 • групи № 1517 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

 

 110774Астрябську Аліну Олегівну,
210775Бабиченко Юлію Володимирівну,
310776Багуж Анну Ігорівну,
410777Балакіну Олександру Олегівну,
510778Бондаренко Ксенію Дмитрівну,
610779Булавку Ілону Вікторівну,  
710780Гаврилюк Надію Вікторівну,
811019Горбачову Владу Володимирівну,
910782Кузнецову Даріну Володимирівну,
1010784Малишеву Ірину Олексіївну,
1110785Ніжельську Галину Михайлівну,
1210786Окулаш Світлану Іванівну,
1310787Острущенко Альону Олександрівну,
1410789Полохову Юлію Геннадіївну,
1510790Полякову Юлію Романівну,
1610791Пуйку Яну Олександрівну,
1710792Рибак Марину Ігорівну,
1810793Соболевську Яну Михайлівну,
1910794Стоянову Діану Георгіївну,
2010795Тарнавську Діану Сергіївну,
2110796Терзі Ларису Олександрівну,
2210797Толдикіну Олександру Юріївну,
2310798Федас Анастасію Андріївну,
2410799Христодорову Наталію Іванівну,
2510801Шаблевську Дар’ю Андріївну,
2610802Шкурину Владиславу Віталіївну,
2710803Язаджи Лілію Юріївну;
2811018Левчук Аделіну Олександрівну,
2911021Тітаренко Олександру Сергіївну,
3011020Наумович Юлію Олександрівну.

 

– групи № 1817 за професією «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:

        1 10804Аріоняк Христину Іванівну,
        210805Баханастюк Катерину Ігорівну,
        310806Брицьку Олену Олександрівну,
        410807Бургазлі Олену Володимирівну,
        510808Висоцьку Марію Леонідівну,
        610810Волошину Тетяну Вікторівну,
        710811Гранченко Марину Миколаївну,
        810812Гринько Діану Валеріївну,
        910813Гуткан Христину Миколаївну,
      1010814Древову Аліну Василівну,
      1110815Дучєву Анастасію Дмитрівну,
      1210816Задверняк Карину Миколаївну,
      1310817Карацун Анастасію Валентинівну,
      1410818Коваленко Анну Русланівну,
      1510819Кравченко Валерію Андріївну,
      1610820Кулик Владу Вячеславівну,
      1710822Онищенко Анастасію Костянтинівну,
      1810823Орлову Ірину Миколаївну,
      1910824Приходько Юлію Сергіївну,
      2010825Рожкован Ганну Дмитрівну,
      2110826Сидоренко Марію Юріївну,
      2210827Солоід Дар’ю Валеріївну,
      2310828Старцеву Любов Сергіївну,
      2410829Ткачук Дарію Олегівну,
      2510830Хабаш Маргариту Салехівну,
      2610831Христюк Катерину Станіславівну,
      2710832Чапир Діану Анатоліївну,
      2810833Шкурину Іванну Юріївну,
      2911022Волкову Наталю Миколаївну,
      3011017Сафроній Поліну Павлівну.

 

 • групи № 1117 за професією «Кравець; закрійник»:
110714Бойчук Ольгу Дмитрівну,
210715Вієру Анастасію Вікторівну,
310716Гоцман Ніну Андріївну,
410717Єльнікову Віру Володимирівну,
510718Кір’язову Віталію Віталіївну,
610719Ковтун Вікторію Віталіївну,
710720Колос Аліну Василівну,
810721Константинову Олександру Олександрівну,
910722Косяк Агнесу Михайлівну,
1010724Левицького Володимира Вікторовича,
1110725Лімарову Любов Олександрівну,
1210726Маврову Ольгу Іванівну,
1310728Новак Катерину Степанівну,
1410729Орловську Майю Вікторівну,
1510730Палій Анну Віталіївну,
1610731Пітрапову Дарію Петрівну,
1710732Поліщенко Вікторію Сергіївну,
1810733Русол Ксенію Миколаївну,
1910734Русу Людмилу Іванівну,
2010735Семенову Марію Віталіївну,
2110736Славову Анастасію Володимирівну,
2210737Стрільчук Вікторію Віталіївну,
2310738Чумак Олену Сергіївну,
2410740Шидловську Олександру Олександрівну,
2510741Шлєпак Марію Валеріївну,
2610742Юраш Діану Віталіївну,
2710754Кустову Вікторію Геннадіївну,
2811023Магденко Юлію Сергіївну,
2911024Арнаут Ганну Іллівну.

 

 • груп № 1518 за професією                                                                                                                                                                                                                                                         «Перукар (перукар-модельєр); візажист»:
1.10956Адирову Христину Олегівну,
2.10957Бодаліко  Катерину Євгенівну,
3.10958Бондар Софію Русланівну,
410960Вакаренкову Марію Михайлівну,
510961Власенко Тетяну Вікторівну,
610962Казак Аллу Олегівну,
710963Карпову Жанну Віталіївну,
810964Ксенз Анастасію Романівну,
910965Кузеляк Олесю Василівну,
1010966Ласкарунську Марію Олександрівну,
1110967Макар Христину Андріївну,
1210968Маковецьку Тетяну Сергіївну,
1310970Маркевич Софію Петрівну,
1410971Панасенко Ганну Олександрівну,
1510972Панасюк Вікторію Русланівну,
1610973Поліщук Аліну Федорівну,
1710974Присяжнюк Вікторію Віталіївну,
1810975Сідорову Анну Олегівну,
1910976Слуховську Олену Андріївну,
2010977Стрілець Юлію Сергіївну,
2110978Томайли Олександру Юріївну,
2210979Туріцу Анну Олександрівну,
2310980Фроюк Іванну Іванівну,
2410981Хоржевську Сабіну Ігорівну,
2510982Чернявську Олександру Вікторівну,
2610983Швайку Елизавету В’ячеславівну,
2710984Шнирук Дарію  Павлівну,
2810985Мінченко Людмилу Василівну,

 

 • груп № 1818 за професією «Перукар (перукар-модельєр); манікюрник»:
110986Байчеву Анастасію Віталіївну,
210987Душкову Юлію Сергіївну,
310988Квятковську Анастасію Кирилівну,
410989Корнійчук Анну Дмитрівну,
510990Кравчук Наталію Олегівну,
610991Лісову Ірину Олександрівну,
710992Ловчи  Дарію Василівну,
810993Лященко Тетяну Юріївну,
910994Макріаду Анну-Марію Павлос,
1010995Масунову Марію Володимирівну,
1110996Медведенко Альону Олександрівну,
1210997Мельник Іванну Вадимівну,
1310998Мисько Катерину Володимирівну,
1410999Мірчеву Наталю Іллівну,
1511001Ніколаєнко Карину Олександрівну,
1611002Новак Діану Георгіївну,
1711003Панову Єлизавету Василівну,
1811004Передрій Валерію Петрівну,
1911005Подуфалу Ірину Сергіївну,
2011006Присікерян Ольгу Олександрівну,
2111007Прокопенко Анну Олександрівну,
2211008Работалову Олену Анатоліївну,
2311009Соловйову Аміну Сергіївну,
2411010Стратулат Ольгу Михайлівну,
2511011Сухарєву Наталю Вадимівну,
2611012Табакіну Вероніку Романівну,
2711013Тисленко Анастасію Вікторівну,
2811014Тупотенко Діану Романівну,

     

 

ІІІ. За результатами ДКА та ПА заступнику директора з НВР Муравйовій Н.Г. провести аналіз за  підсумками проведення ДКА та ПА та підготувати проект наказу «Про підсумки проведення

державної кваліфікаційної атестації та поетапної атестації» та обговорити на засіданні педагогічної ради.

 

Директор ліцею _______________Т. В. Горбачова

 

                             

 

Додаток 1

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора  з НВР

Н.Г. Муравйова

«___»_____________ 2019р.

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

в  ІІ семестрі  2018/2019 навчального року

ДатаВикладачПредмет

(навчальна дисципліна)

Група№ заняття№ кабінетуПредставник адміністрації

 


Коментарі вимкнено.