logo

ДНЗ "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського"

65033,м. Одесса, вул, Мельницька, 32-Д, тел:0635167876,e-mail:licej2007@ukr.net

 • 14.04.2019
 • Коментарі Вимкнено до Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

 

Державного закладу «Південноукраїнський національний

 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

 

Наглядову раду Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – наглядова рада) створено відповідно до статті 37 Закону України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту» та Статуту університету.

 

Склад наглядової ради затверджено наказом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – університет) від 27.02.2015 року №33 «Про наглядову раду Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» відповідно до рішення вченої ради університету від 26.02.2015 року.

 

Термін повноважень наглядової ради університету – з 27.02.2015 року до 27.02.2022 року.

 

Наглядова рада утворена для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

 

У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування вищих навчальних закладів, виданими іншими органами різних гілок влади, Статутом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (далі – Університет), цим Положенням та рішеннями Конференції трудового колективу Університету.

 

Наглядова рада покликана сприяти розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету та його структурних підрозділів, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів роботи і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітнього процесу і конкурентоспроможності закладу вищої освіти, здійснює громадський контроль за його функціонуванням тощо.

 

Наглядова рада:

 

 • розглядає шляхи перспективного розвитку Університету;

 

 • надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, у забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності;

 

 • сприяє ефективній взаємодії Університету та його стуркутрних підрозділів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету в системі вищої освіти в Україні;

 

 • здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, нагляд за дотриманням норм чинного законодавства та Статуту Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання статутних завдань Університету;

 

 • контролює в межах своєї компетенції здійснення Університетом управління майном;

 

 • пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва університету;

 

Наглядова рада має право:

 

– вносити конференції трудового колективу Університету подання про  відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

 

 • знайомитись з документами, що складають офіційне діловодство Університету;

 

 • залучати до підготовки та розгляду питань спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за їх згодою), експертів з відповідного напряму;

 

 • виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями відносно розвитку Університету та його структурних підрозділів, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища;

 

 • виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки;

 

 • ініціювати внесення змін до Статуту Університету;

 

 • вивчати окремі сторони діяльності Університету та надавати відповідні рекомендації керівництву Університету;

 

 • ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд конференції трудового колективу та вченої ради Університету, зборам трудових колективів його структурних підрозділів.

 

Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

 

Повноваження наглядової ради:

 

– персональний склад наглядової ради затверджується наказом ректора Університету.

 

– члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

– членами наглядової ради можуть бути: керівники різних рівнів органів державної влади; посадові особи органів місцевого самоврядування; депутати різних рівнів влади, виробничники, представники бізнесу, громадські діячі та інші. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

 

Участь у роботі наглядової ради для її членів є почесним обов’язком громадянина у сприянні функціонуванню і розвитку Університету і здійснюється на добровільних засадах.

 

Члени наглядової ради Університету мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

СКЛАД

наглядової ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 

ГАЛЧАНСЬКИЙ  Петро Анатолійович –  головний редактор газети «Аргументи і факти в Україні» по півдню України, голова наглядової ради, кандидат психологічних наук, Заслужений журналіст України

 

КАРАСУ Локман -директор Міжнародної організації «Ideal-international», відповідальний секретар наглядової ради

 

КУРЛЯНД Олександр Маркович – президент ТОВ «Укрферрі» , член наглядової ради

 

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ Сергій Рафаїлович – Народний депутат України ІІІ, VI і VII скликань, Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, член наглядової ради

 

ДУБОВИК Ніна Олександрівна – голова Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, член наглядової ради

 

Координатор роботи наглядової ради від університету – Ананьєв Антон Михайлович, проректор з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу, тел.: 048-732-41-99.


Коментарі вимкнено.